Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Privacy bescherming

Een werkgever heeft de plicht een zieke medewerker te re-integreren en het loon gedurende twee jaar door te betalen, maar de werknemer hoeft niet te melden wat hij mankeert. De bescherming van onze privacy is een groot goed en de Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe.

Ook de arbodienst heeft rekening te houden met privacy-regels. Wij kunnen in onze rapportages alleen ingaan op de mate van arbeidsongeschiktheid, de verwachte duur, de functionele beperkingen en de eventuele aanpassingen in verband met de re-integratie.

 

Niet toegestaan

Zo mogen wij de diagnose niet benoemen, evenmin de naam van de ziekte, de specifieke klacht, pijnaanduiding etc. Dit wordt zoveel mogelijk vertaald naar functionele beperkingen en mogelijkheden in gedrag en /of activiteiten.
Ook gegevens over behandeling therapieën, afspraken met artsen, benamingen van specialisten, operatie en behandelingen mogen wij niet vermelden evenmin de namen van behandelaars.
Ook moet worden voorkomen dat privacy gevoelige informatie, zoals gegevens over de privésituatie van de werknemer, overlijden, gezinssituaties, scheiding, het verleden van de werknemer, opname in kliniek/ziekenhuis wordt vermeld.

Wij dienen de privacy te beschermen, dit leidt tot terminologie die voor de "gewone man" nog nauwelijks te begrijpen is.

De term godsdienst of levensovertuiging wordt alleen benoemt indien dit relevant is, bijvoorbeeld. wanneer een medewerker om die reden niet behandeld wil worden.

Daarnaast dienen wij te communiceren in termen die de privacy van werknemers beschermt. Terminologie die door de "gewone man" nog nauwelijks te begrijpen is. Voor een werkgever is wel van belang wat kan worden bedoeld, zodat hij de werknemer zo goed mogelijk op weg kan helpen bij de re-integratie.

Wij  verklaren daarom hieronder wat kan worden bedoeld met de diverse termen die zijn opgenomen in onze verslagen en rapportages. Let op, dat het een opsomming is van wat een term mogelijk kan betekenen.

Verduidelijking van termen

(Let op: mogelijke betekenissen)

Medische aandoening: ziekte

Beperkingen: klachten (fysiek of psychische van aard) of letsel

Fysieke beperkingen: lichamelijke klachten

Aahoudende beperkingen: aanhoudende (pijn)klachten 

Ernstige aandoening van mogelijk langdurige aard, waarvoor een intensief traject gevolgd wordt: kanker, aids, reuma etc.

Duurzaam beperkt zonder kans op herstel/geen duurzame benutbare mogelijkheden: terminaal/beperkte levensverwachting  

Re-integratie verloopt minder voorspoedig: terugval, stagnatie

Reeds bekende beperkingen / beperkingen hebben een frequent karakter: terugkerende klachten

Duurzaam blijvende beperkingen: chronisch

Herstel duurt langer dan verwacht en/of er is sprake van toenemende beperkingen in: er zijn complicatie(s)

Werkt actief aan herstel:  bijvoorbeeld revalidatie, behandeling etc.

Niet-arbeidsgerelateerde omstandigheden/(plotselinge) gebeurtenis/ingrijpend lifeevent: familieomstandigheden, privé omstandigheden overlijden familielid of partner, scheiding, sportongeval, verkeersongeval, mishandeling

Verstoorde arbeidsverhouding(en): arbeidsconflict, ruzie met baas of collega’s 

Werk-gerelateerde gebeurtenis: bedrijfsongeval, arbeidsongeval

Werk-gerelateerde beperkingen: mogelijk sprake van beroepsziekte

Gerichte medische behandeling/interventie, waardoor op (korte) termijn geen mogelijkheden tot re-integratie/gericht: geopereerd, behandeld in curatieve sector

(Medisch) behandelaar: arts, huisarts, (fysio)therapeut, psychiater, psycholoog etc

Huisbehandelaar: huisarts

Gerichte (medische) behandeling/interventie: ingreep, operatie, pijnbehandeling

Is onder behandeling in het reguliere circuit: fysiotherapie o.i.d.

Gerichte behandeling die vaker herhaald is/wordt: bijvoorbeeld bestraling, chemotherapie

Beperkt in vasthouden van de aandacht en concentreren, verdelen van de aandacht en hanteren van emoties en/of aangewezen op stress-arme functie, hanteren van emoties en conflicten, omgaan met storingen en onderbrekingen, piekbelastingen en deadlines, mentale klachten: psychische aandoening, psychische klachten, psychische problemen, overspannen, burn out, gespannen, spannings-/stressklachten.

Energetisch:  conditie, hartklachten, beperkt in ademhaling, longontsteking, moe

Kortdurende energetische beperkingen : griep, met prognose indien mogelijk, hoofdpijn (met concentratiebeperkingen)

Beperkt in dynamische handelingen en/of statische houdingen: lichamelijke klachten

Beperkt in maken van hoofdbewegingen, knikken, links- of rechtsom kijken, werken boven schouderhoogte: nekklachten en/of aangewezen op nek-sparende functie: nekklachten

Beperkingen in bukken, tillen, lang staan en dragen, duwen en trekken en/of aangewezen op rug-sparende functie: rugklachten

Beperkingen in reiken, dragen, tillen, werken boven schouderhoogte en/of aangewezen op schouder-sparende functie : schouderklachten

Beperkt in tillen, dragen, duwen, trekken, reiken en/of aangewezen op arm-sparende werkzaamheden: armklachten

Beperkt in lopen, staan, knielen, hurken en/of aangewezen op been-sparende functie en/of : beenklachten

Beperkt in lopen, zitten, staan, bukken, knielen, torderen en/of aangewezen op heup-sparende functie: heupklachten

Beperkt in knijpen, kneden en grijpen of bepaalde handgrepen en/of aangewezen op een hand-/vinger-sparende functie: hand- en of vingerbeperkingen

Beperkt in knielen, hurken, lopen, langdurig staan en/of aangewezen op knie-sparende functie: knieklachten

Beperkt in hurken, langdurig staan, lopen en/of aangewezen op voet-sparende functie: voetklachten

Beperkt in zien of waarnemen: oogklachten

Beperkt in horen: oorklachten

Lopen met hulpmiddelen waarvoor beide handen nodig zijn en daardoor tijdens lopen beperkt in dragen en tillen: lopen met krukken

Hulpmiddelen ter ondersteuning van herstel/zelfredzaamheid: brace, krukken, rolstoel etc.

Beperkingen in voedselconsumptie en/of aangewezen op voorzieningen in de nabijheid (bijv. toilet): darmklachten

Aangewezen op werken in…./met…../zonder…….: bijvoorbeeld eczeem

Dominante zijde: voorkeurszijde links of rechts

Verblijft op een verpleegadres/behandeladres: is opgenomen in het ziekenhuis of verblijft in een inrichting

Plotselinge gebeurtenis waarbij mogelijk sprake is van regres: ongeval met mogelijke aansprakelijkheid derde

Vangnet: wellicht kan aanspraak worden gemaakt op een uitkering van het UWV of er is sprake van zwangerschap

De werkgever is door de werknemer op de hoogte gesteld van de verzuimoorzaak: werkgever kent de ziekte
 

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.