Zorgverlof
14 november 2019

Zorgverlof

Medewerkers melden zich wel eens ziek, omdat zij niet kunnen werken, bijvoorbeeld om te zorgen voor iemand in hun omgeving. Er is dan geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Er kan wellicht aanspraak worden gemaakt op een verlofvorm.

Bekijk artikel

Triage
19 juni 2019

Triage

De verzuimconsulent coacht de medewerker aan de slag te gaan, wanneer dit mogelijk is en beoordeelt of er vervolgadviezen noodzakelijk zijn. Zij neemt barrières weg, waardoor uw medewerker weer sneller aan het werk is.

Bekijk artikel

Herstellen op Aruba
26 maart 2019

Herstellen op Aruba

Een medewerker meldt zich ziek en geeft aan dat hij naar Aruba vertrekt om te herstellen. Wat kan u daarmee en wat vond de kantonrechter daar van?

Bekijk artikel

Loonbetaling
25 maart 2019

Hoeveel loon

Hoeveel salaris betaalt u in het eerste ziektejaar, in het tweede en eventueel in het derde ziektejaar? Wat betaalt u wanneer uw medewerker gedeeltelijk is hersteld?

Bekijk artikel

Second Opinion
25 maart 2019

Second opinion

Een werknemer kan een verzoek voor een second opinion indienen. De tweede bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst.

Bekijk artikel

Vragen bij ziekmelding
22 november 2018

Vragen bij ziekmelding

Een werkgever mag niet vragen wat een zieke werknemer mankeert. De werkgever moet wel het loon doorbetalen en de medewerker re-integreren. Welke vragen mag een werkgever wel stellen?

Bekijk artikel

Twee werkgevers
20 november 2018

2 werkgevers

Via onze site ontvingen wij een vraag van een medewerker: Is het mogelijk om me ziek te melden bij de ene werkgever en bij de andere niet? Op het eerste oog een vreemde vraag.

Bekijk artikel

Ziekmelding weigeren
25 oktober 2018

Ziekmelding weigeren

Kan een werkgever een ziekmelding weigeren en eisen dat een de medewerker toch op het werk verschijnt? De werkgever kan de ziekmelding niet  zonder meer weerleggen. Een ziekmelding kan wel worden aangehouden.

Bekijk artikel

Beter melden of niet?
23 augustus 2018

Beter melden of niet

Een werknemer die al lang arbeidsongeschikt is, meldt zich ineens beter. Is het verstandig deze betermelding direct te accepteren?

Bekijk artikel

Ziek van ontslag
16 juli 2018

Ziek van ontslag

Wanneer een medewerker na het aanzeggen van het ontslag voldhoudt dat hij ziek is, kan alleen de bedrijfsarts de ziekmelding weerleggen. Komt hij daarna niet werken, dan heeft hij geen recht op loon.

Bekijk artikel

Ziek uit dienst
22 maart 2018

Ziek uit dienst

Als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt, moet u de medewerker op tijd ziek melden bij het UWV en daarbij diverse stukken aanleveren. Doet u dat niet dan kan het UWV een boete op leggen.

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.