Verzuimteam, dé gratis arbodienst
Vragen bij ziekmelding
19 november 2023

Vragen bij ziekmelding

Een werkgever mag niet vragen wat een zieke werknemer mankeert. De werkgever moet wel het loon doorbetalen en de medewerker re-integreren. Welke vragen mag een werkgever wel stellen?

Bekijk artikel

Ziek in dienst
05 oktober 2023

Ziek in dienst

Er is onlangs een medewerker in dienst getreden, die zijn werkzaamheden niet goed kan uitvoeren, omdat hij beperkingen heeft die hij heeft verzwegen bij zijn indiensttreding. Wat nu?

Bekijk artikel

Zithouding
06 december 2021

Zithouding

Beeldschermwerk moet geen klachten geven. Toch gebeurt het geregeld dat medewerkers door beeldschermwerk klachten hebben aan nek, schouders, armen of polsen. Door een gezonde houding kan dat worden voorkomen.

Bekijk artikel

Wel of geen WIA-aanvraag
16 maart 2021

Toch een WIA-aanvraag

We horen het vaak, een medewerker zegt: "Ik werk al weer (bijna) volledig. Waarom moet ik dan toch een WIA-aanvraag indienen?" Hoe zit dat precies? 

Bekijk artikel

Werken bij ander bedrijf
07 februari 2021

Werken bij ander bedrijf

Een medewerker die door ziekte niet kan werken bij de eigen werkgever, gaat werken bij een ander bedrijf. Moet de 1e werkgever het loon volledig door blijven betalen? Wat als hij dit werk verzwijgt?

Bekijk artikel

Ziek uit dienst
21 december 2020

Ziek uit dienst

Als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt, moet u de medewerker op tijd ziek melden bij het UWV en daarbij diverse stukken aanleveren. Doet u dat niet dan kan het UWV een sanctie opleggen.

Bekijk artikel

Het verzuimgesprek
16 december 2020

Het verzuimgesprek

Welke zaken kunnen worden besproken tijdens een verzuimgesprek en hoe kan je voorkomen dat een medewerker frequent verzuimt?

Bekijk artikel

temparatuur meten
16 december 2020

Temperatuur meten

Het meten van de temperatuur van medewerkers door werkgever aan de poort lijkt een goed idee om verdere besmetting te voorkomen. Is dat ook zo?

Bekijk artikel

ziekmelding - werkweigering
13 december 2020

Ziek-werkweigering

Wanneer een werkgever een ziekmelding niet vertrouwt, kan hij de ziekmelding dan weigeren en oordelen dat de medewerker helemaal niet ziek is en gewoon aan het werk moet gaan?

Bekijk artikel

quarantaine ziek of niet
13 december 2020

Quarantaine ziek of niet

Wanneere een medewerker ziek is heeft hij recht op doorbetaling van het loon. Hoe zit dat met een medewerker die in quarantaine moet vanwege een positieve Coronatest van een huisgenoot, maar zelf niet arbeidsongeschikt is?

Bekijk artikel

Coronavirus
28 februari 2020

Coronavirus

Het RIVM adviseert thuis te blijven bij klachten of koorts en thuis te werken of werktijden te spreiden. Actuele informatie treft u op: https://www.rivm.nl.

Bekijk artikel

Zorgverlof
14 november 2019

Zorgverlof

Medewerkers melden zich wel eens ziek, omdat zij niet kunnen werken, bijvoorbeeld om te zorgen voor iemand in hun omgeving. Er is dan geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Er kan wellicht aanspraak worden gemaakt op een verlofvorm.

Bekijk artikel

Triage
19 juni 2019

Triage

De verzuimconsulent coacht de medewerker aan de slag te gaan, wanneer dit mogelijk is en beoordeelt of er vervolgadviezen noodzakelijk zijn. Zij neemt barrières weg, waardoor uw medewerker weer sneller aan het werk is.

Bekijk artikel

Herstellen op Aruba
26 maart 2019

Herstellen op Aruba

Een medewerker meldt zich ziek en geeft aan dat hij naar Aruba vertrekt om te herstellen. Wat kan u daarmee en wat vond de kantonrechter daar van?

Bekijk artikel

Loonbetaling
25 maart 2019

Hoeveel loon

Hoeveel salaris betaalt u in het eerste ziektejaar, in het tweede en eventueel in het derde ziektejaar? Wat betaalt u wanneer uw medewerker gedeeltelijk is hersteld?

Bekijk artikel

Second Opinion
25 maart 2019

Second opinion

Een werknemer kan een verzoek voor een second opinion indienen. De tweede bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst.

Bekijk artikel

Twee werkgevers
20 november 2018

2 werkgevers

Via onze site ontvingen wij een vraag van een medewerker: Is het mogelijk om me ziek te melden bij de ene werkgever en bij de andere niet? Op het eerste oog een vreemde vraag.

Bekijk artikel

Ziekmelding weigeren
25 oktober 2018

Ziekmelding weigeren

Kan een werkgever een ziekmelding weigeren en eisen dat een de medewerker toch op het werk verschijnt? De werkgever kan de ziekmelding niet  zonder meer weerleggen. Een ziekmelding kan wel worden aangehouden.

Bekijk artikel

Beter melden of niet?
23 augustus 2018

Beter melden of niet

Een werknemer die al lang arbeidsongeschikt is, meldt zich ineens beter. Is het verstandig deze betermelding direct te accepteren?

Bekijk artikel

Ziek van ontslag
16 juli 2018

Ziek van ontslag

Wanneer een medewerker na het aanzeggen van het ontslag voldhoudt dat hij ziek is, kan alleen de bedrijfsarts de ziekmelding weerleggen. Komt hij daarna niet werken, dan heeft hij geen recht op loon.

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.