Regres = Verhalen loonschade

Aansprakelijkheid

Wanneer een medewerker niet kan werken doordat een ander daarvoor aan te wijzen is als de schuldige (bijvoorbeeld door een verkeers-ongeluk) dan is de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Dit heet regres. De werkgever kan de loonkosten, de kosten van het verzuim en eventuele andere schade op deze partij verhalen.

Team van professionals

De werkgever kan worden bijgestaan door Regres Verzekerd. De werknemer kan zich richten tot Tijbout Letselschade. Deze professionals maken deel uit van ons team en werken nauw samen om de schade voor zowel de werkgever als de werknemer te verhalen.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.