Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Arbo arts

Verzuimteam.nl werkt alleen met big-geregistreerde bedrijfsartsen. Dat betekent dat onze artsen zich hebben gespecialiseerd op het vakgebied arbeid en gezondheid. Bij ons werkt de verzuimconsulent onder de taakdelegatie (voorheen verlengde arm constructie), dus onder supervisie van de bedrijfsarts. Dat betekent dat zij bepaalde taken van hem kan overnemen.

Wij werken dus niet met arbo artsen. De arbo arts is een basisarts die zich niet heeft gespecialiseerd tot bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft vier jaar lang een specialisatie-opleiding gevolgd en moet zich boveniden elke vijf jaar opnieuw registreren. En als bedrijf ben je verplicht een Probleemanalyse & Advies in de 6e week te laten opstellen door een big geregistreerde bedrijfsarts. Dit mag niet worden gedaan door een arbo arts of verzuimconsulent. Ook niet onder taakdelegatie.

Naast Probleemanalyses & Advies en de spreekuurverslagen houden de bedrijfsarts en de verzuimconsulent ook een medisch dossier bij. Hierin wordt de medische info van de voortgang van het verzuim gedocumenteerd. Dit dossier wordt meegestuurd met het re-integratieverslag (het Poortwachterdossier) bij de WIA-aanvraag. De bedrijfsarts en de verzuimconsultent zijn de enigen die inzage hebben in het medisch dossier.

De bedrijfsarts bepaalt, niet de arbo arts

De bedrijfsarts bepaalt of een medewerker wel, niet of gedeeltelijk kan werken, eventueel in aangepaste werkzaamheden. 
Sommige werknemers zijn ziek, maar kunnen nog wel hun werk doen. En zolang ze dat kunnen, zijn ze niet arbeidsongeschikt en is een ziemelding dus niet aan de orde.

Huisarts / bedrijfsarts

Wanneer een huisarts een medewerker adviseert niet te gaan werken, hoeft een werkgever zich daar niet bij neer te leggen. Sterker nog.. de huisarts mag eigenlijk geen adviezen geven die samenhangen met het werk van de patiënten. Daarvoor is hij niet opgeleid. Ziekte, werk en belastbaarheid vormen het terrein van de bedrifjsarts. De bedrijfsarts kan vaststellen wat er met de werknemer aan de hand is - deze gegevens blijven privé - en wat de werknemer nog wel kan doen - deze informatie geeft hij door aan de werkgever. Vervolgens moet deze samen met de werknemer bekijken hoe daaraan passende werkzaamheden kunnen worden gekoppeld. De huisarts is hierin geen partij.

Huisarts en bedrijfsarts mogen wel medische gegevens over de werknemer uitwisselen, maar alleen als de werknemer daar eerst uitrdukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Het beste is om de bedrijfsarts in te schakelen en hem om een oordeel te vragen over de belastbaarheid van de medewerker. Dit advies is leidend bij de eventuele werkhervatting van de medewerker.

Veel gestelde vragen

Wat kost een arbo arts?

Aansluiting bij Verzuimteam.nl is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. Onze tarieven vindt u hier.

 

Wat doet een arbo arts

De arbo arts, of beter gezegd de bedrijfsarts oordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Is dat niet het geval dan hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid dan begeleidt de bedrijfsarts naar veilige en verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Geeft de werkgever input of stelt hij een onderzoeksvraag, dan kan de bedrijfsarts maatwerk leveren.

Bekijk alle veel gestelde vragen.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.