Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Verzuimconsulenten

De verzuimconsulent is een adviseur, die veel kennis en ervaring heeft met het voeren van verzuimgesprekken. Naast de bedrijfsarts is zij de enige die beschikt over de medische gegevens. Zij werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts.

 

Tanja Bootsman en Wendy van Casand, verzuimconsulenten

Taken verzuimconsulent

De taken van de verzuimconsulent zijn breed. Naast het houden van verzuimspreekuren, gaat zij op huisbezoek, beoordeelt de belastbaarheid, geeft werkhervattingsadviezen, bewaakt de procesvoortgang, beoordeelt werkplekken en neemt deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg. Ze is meer gericht op mogelijkheden dan beperkingen. Wanneer een medewerker zijn eigen werk niet kan doen, vraagt zij welke taken de medewerker wel kan doen. Ze coacht werknemers en begeleidt deze weer bij de werkhervatting.

Onze verzuimconsulenten coachen medewerkers terug naar de werkvloer.

 

Medische belastbaarheid

De verzuimconsulent speelt een belangrijke rol in de vaststelling van de arbeidsmogelijkheden. Daardoor werkt de verzuimconsulent nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt zich vooral bezig met de medische kant van een zieke werknemer en beoordeelt de medische belastbaarheid. De uitkomsten worden door de verzuimconsulent vertaald naar inzetbaarheid in eigen of aangepast werk. De vertaling van de belastbaarheid naar werk is niet altijd even makkelijk. Hiervoor is kennis en inzicht nodig.

Duurzame inzetbaarheid

De verzuimconsulent kan de werkplek onderzoeken en beoordelen of het geboden werk passend is, waardoor de werknemer duurzaam inzetbaar is. De verzuimconsulent is de enige persoon die naast de bedrijfsarts mag vragen naar medische zaken.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.