Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Dé Arbodienst die wel werkt!

U wilt graag een professionele arbodienst die u goed adviseert, de wettelijke verplichtingen in de gaten houdt en totaal ontzorgt als dat nodig is. Uw voorkeur gaat daarbij uit naar een praktische aanpak. Verzuimteam werkt praktisch en professioneel en gaat aan de slag als dat nodig is of eerder als u dat wenst. U kunt rekenen op onze begeleiding op maat. U neemt die diensten af, die u wenst!

Gratis account voor gratis verzuimregistratie

U maakt een gratis account aan op onze site. Dat vraagt slechts vijf minuten van uw tijd. Bovendien is het kosteloos. U download het basiscontract. Hierin zijn de noodzakelijke afspraken opgenomen die u moet maken met een gecertificeerde arbodienst en daarnaast de verwerkersovereenkomst. U ondertekent deze, daarmee voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verzuimbegeleiding. U heeft het noodzakelijke basiscontract met een gecertificeerde arbodienst afgesloten en hoeft daarvoor niets te betalen!

Gratis basiscontract

U kunt het ondertekende basiscontract eventueel uploaden in het systeem, wanneer u dat wenst. Voor ons is dat niet noodzakelijk. Er staan geen termijnen in het contract waaraan wij u houden. U hoeft ook niet op te zeggen. Wanneer u geen ziekmeldingen in ons systeem registreert, houdt onze dienstverlening op. Wij moeten ons dus blijven bewijzen. Wanneer wij geen kwaliteit leveren, hebben wij geen bestaansrecht.

Proactieve arbodienst

U kunt er op rekenen dat wij ons proactief opstellen. Wij werken volledig op verrichtingenbasis. Wanneer wij geen actie ondernemen, kunnen wij ook niet voortbestaan.

Wij gaan uit van het standpunt, ziek is ziek, maar niet altijd arbeidsongeschikt. Als er mogelijkheden zijn moet een medewerker werken in eigen of aangepast werk. Dat is voor iedereen beter. We blijven er bovenop zitten en laten de ziekmelding dan ook niet langer duren dan noodzakelijk is. Ook niet als wij daaraan dan meer zouden verdienen.

Wij gaan namelijk voor een lange termijn relatie met de werkgever en niet voor de korte termijn winst.

Team

Verzuimteam bestaat uit een breed team van professionals, waar u een beroep op kunt doen.

Naast de normale arbodienstverlening kan de werknemer worden begeleid bij de ingewikkelde WIA-aanvraag en helpen we bij het beëindigen van het (slapende) dienstverband, waarbij de werkgever transitievergoeding moet betalen aan de werknemer die overigens wordt gecompenseerd door het UWV.

Kortom, aanvullende diensten, die een traditionele arbodienst niet in huis heeft.

Ziek melden

U geeft alleen de gegevens door van de medewerkers die ziek zijn. U hoeft bij ons niet de gegevens van alle medewerkers in te voeren. Dat bespaart administratieve werkzaamheden bij aanvang en bij in- en uitdiensttredingen en adreswijzigingen.

Als u een zieke werknemer heeft, meldt u deze via de site ziek. Ziek- en betermeldingen zijn ook geheel gratis. Indien een werknemer binnen 6 weken is hersteld, maakt u geen kosten. 

Lopende verzuimdossiers nemen wij over van de vorige arbodienst. Wij bespreken de case met u, wij onderzoeken of het dossier voldoet aan de Poortwachterwetgeving en vragen de medische informatie op bij de vorige arbodienst.

 

Toeziend oog op de Poortwachter verplichtingen

Wanneer u bij de ziekmelding geen zaken aangeeft die u direct wilt afnemen (spoedconsult, huisbezoek, contact met casemanager), ontvangt u rond de 4e week van het verzuim van ons een offerte voor een Probleemanalyse & Advies, welke uiterlijk in de 6e week moet worden opgesteld door de bedrijfsarts. Is de medewerker inmiddels hersteld, dan laat u ons dat weten. U heeft dan zonder kosten gebruik gemaakt van ons toeziend oog op uw Poortwachterverplichtingen. Is de medewerker nog ziek en accepteert u de offerte, dan gaan wij voor u aan de slag en houden wij het Poortwachterdossier in orde.

We laten de medewerker vervolgens niet nog eens 6 weken onnodig op de bank zitten. Wanneer de bedrijfsarts verwacht dat er eerder met de re-integratie kan worden gestart, plant hij binnen enkele weken een vervolgconsult in. 

Wij houden de Poortwachtertermijnen in de gaten en offreren deze proactief. Ook dat kost helemaal niets. U neemt die zaken af die u wilt. Wanneer u zelf bepaalde zaken kunt oppakken, bespaart u kosten. 
 

Besparing

Al na korte tijd bespaart u geld, doordat u nooit meer betaalt dan u nodig heeft. U betaalt niets, totdat u verzuim heeft dat langer duurt dan 6 weken. Wij laten u niet meer kosten maken dan daadwerkelijk nodig is om een dossier op te bouwen en uw verplichtingen als werkgever na te komen. Wij adviseren geen onnodig dure trajecten. Alleen als het verzuim daarmee kan worden beperkt of om te voldoen aan de Poortwachterwetgeving.

Van ons kunt u verwachten dat wij u terdege adviseren. Daarbij vinden wij het verhaal van de werkgever net zo belangrijk als het verhaal van de werknemer. Wij informeren bij de werkgever vooraf altijd naar een onderzoeksvraag en ins & outs, welke wij voorleggen aan de bedrijfsarts. Wanneer een medewerker niet in staat is zijn eigen werkzaamheden te doen, maar u heeft wel andere werkzaamheden, dan kunt u aan de bedrijfsarts vragen of deze werkzaamheden passend zijn. 

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.