Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Bedrijfsarts

Verzuimteam werkt met big-geregistreerde bedrijfsartsen die ook in het specialistenregister staan. Dat betekent dat onze artsen zich hebben gespecialiseerd op het vakgebied arbeid en gezondheid. Een bedrijfsarts heeft vier jaar lang een specialisatie-opleiding gevolgd en moet zich bovendien elke vijf jaar opnieuw registreren.

Daarnaast werken wij met arbo artsen. Dit zijn vaak basisartsen die zich (nog) niet hebben gespecialiseerd tot bedrijfsarts. Zij werken  onder supervisie van een bedrijfsarts. Arbo artsen mogen dezelfde taken uitvoeren als een bedrijfsarts. Zieke medewerkers worden zoveel mogelijk gezien door dezelfde arts, zodat het verhaal niet steeds opnieuw verteld hoeft te worden. 

Bij ons werkt de verzuimconsulent onder taakdelegatie, van de bedrijfsarts. Dat betekent dat zij bepaalde taken van hem kan overnemen, zoals vervolgconsulten. Het is verplicht een Probleemanalyse & Advies in de 6e week te laten opstellen door een bedrijfsarts of arbo arts. Dit mag niet worden gedaan door de verzuimconsulent. Ook niet onder taakdelegatie.

Naast Probleemanalyses & Advies en de spreekuurverslagen houden de bedrijfsarts en de verzuimconsulent ook een medisch dossier bij. Hierin wordt de medische info van de voortgang van het verzuim gedocumenteerd. Dit dossier wordt meegestuurd met het re-integratieverslag (het Poortwachterdossier) bij de WIA-aanvraag. 

Uit de praktijk blijkt dat onze cliënten gemiddeld 70% kosten besparen als ze overstappen naar Verzuimteam.

Veel gestelde vragen

Wat kost een bedrijfsarts?

Aansluiting bij Verzuimteam is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. Onze tarieven vindt u hier.

 

Na hoeveel weken een bedrijfsarts inschakelen?

wanneer sprake is van ziekte moet volgens de Wet verbetering Poortwachter uiterlijk in de 6e ziekteweek een Probleemanalyse en advies worden opgesteld. Wanneer er mogelijk sprake is van een conflict of een (bedrijfs)ongeval adviseren wij een spoedconsult (binnen één week).  
Bent u al te laat, maak dan een account aan en meld de medewerker ziek, dan gaan wij direct aan de slag. 

 

Is het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

Bekijk alle veel gestelde vragen

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.