Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Bedrijfsarts

Verzuimteam.nl werkt alleen met big-geregistreerde bedrijfsartsen. Dat betekent dat onze artsen zich hebben gespecialiseerd op het vakgebied arbeid en gezondheid. Bij ons werkt de verzuimconsulent onder de taakdelegatie (voorheen verlengde arm constructie), dus onder supervisie van de bedrijfsarts. Dat betekent dat zij bepaalde taken van hem kan overnemen.

Wij werken niet met arbo artsen. Dit zijn vaak basisartsen die zich niet hebben gespecialiseerd tot bedrijfsarts. Een bedrijfsarts heeft vier jaar lang een specialisatie-opleiding gevolgd en moet zich bovendien elke vijf jaar opnieuw registreren. Het is verplicht een Probleemanalyse & Advies in de 6e week te laten opstellen door een big geregistreerde bedrijfsarts. Dit mag niet worden gedaan door een arbo arts of verzuimconsulent. Ook niet onder taakdelegatie.

Daarnaast werken wij met bedrijfsartsen in opleiding. Zij werken onder supervisie van een bedrijfsarts. Bedrijfsartsen mogen in het kader van hun opleiding dezelfde taken uitvoeren als een bedrijfsarts. Zieke medewerkers worden zoveel mogelijk gezien door dezelfde bedrijfsarts, zodat het verhaal niet steeds opnieuw verteld hoeft te worden. Vervolgspreekuren worden vaak door de verzuimconsulent uitgevoerd. Onder taakdelegatie van de bedrifjsarts is dat toegestaan.

Naast Probleemanalyses & Advies en de spreekuurverslagen houden de bedrijfsarts en de verzuimconsulent ook een medisch dossier bij. Hierin wordt de medische info van de voortgang van het verzuim gedocumenteerd. Dit dossier wordt meegestuurd met het re-integratieverslag (het Poortwachterdossier) bij de WIA-aanvraag. De bedrijfsarts en de verzuimconsultent zijn de enigen die inzage hebben in het medisch dossier.

Uit de praktijk blijkt dat onze cliënten gemiddeld 70% kosten besparen als ze overstappen naar Verzuimteam.nl.

Veel gestelde vragen

Wat kost een bedrijfsarts?

Aansluiting bij Verzuimteam.nl is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. Onze tarieven vindt u hier.

 

Na hoeveel weken een bedrijfsarts inschakelen?

wanneer sprake is van ziekte moet volgens de Wet verbetering Poortwachter uiterlijk in de 6e ziekteweek een Probleemanalyse en advies worden opgesteld. Wanneer er mogelijk sprake is van een conflict of een (bedrijfs)ongeval adviseren wij een spoedconsult (binnen één week).  
Bent u al te laat, maak dan een account aan en meld de medewerker ziek, dan gaan wij direct aan de slag. 

 

Is het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

Bekijk alle veel gestelde vragen

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.