Bedrijfsarts

Verzuimteam.nl werkt alleen met big-geregistreerde bedrijfsartsen. Dat betekent dat onze artsen zich hebben gespecialiseerd op het vakgebied arbeid en gezondheid. Bij ons werkt de verzuimconsulent onder de taakdelegatie (voorheen verlengde arm constructie), dus onder supervisie van de bedrijfsarts. Dat betekent dat zij bepaalde taken van hem kan overnemen.

Wij werken niet met arbo artsen. Dit zijn vaak basisartsen die zich niet hebben gespecialiseerd tot bedrijfsarts. Een bedrijfsarts heeft vier jaar lang een specialisatie-opleiding gevolgd en moet zich bovendien elke vijf jaar opnieuw registreren. Het is verplicht een Probleemanalyse & Advies in de 6e week te laten opstellen door een big geregistreerde bedrijfsarts. Dit mag niet worden gedaan door een arbo arts of verzuimconsulent. Ook niet onder taakdelegatie.

Zieke medewerkers worden zoveel mogelijk gezien door dezelfde bedrijfsarts, zodat het verhaal niet steeds opnieuw verteld hoeft te worden. Vervolgspreekuren worden vaak door de verzuimconsulent uitgevoerd. Onder taakdelegatie van de bedrifjsarts is dat toegestaan.

Naast Probleemanalyses & Advies en de spreekuurverslagen houden de bedrijfsarts en de verzuimconsulent ook een medisch dossier bij. Hierin wordt de medische info van de voortgang van het verzuim gedocumenteerd. Dit dossier wordt meegestuurd met het re-integratieverslag (het Poortwachterdossier) bij de WIA-aanvraag. De bedrijfsarts en de verzuimconsultent zijn de enigen die inzage hebben in het medisch dossier.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.