Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld wanneer bijvoorbeeld sprake is van sexuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten op de werkvloer. Een vertrouwenspersoon kan binnen de organisatie werken of er wordt gebruik gemaakt van een externe vertrouwenspersoon. 

Onze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, neutraal, integer en adviseert objectief. Een medewerker kan contact opnemen met de casemanager van Verzuimteam, bereikbaar via het algemene nummer. Afgewogen wordt waar de voorkeur naar uit gaat, een man of een vrouw, zodat snel de juiste vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld.

Externe vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon die niet binnen de organisatie werkt, is onafhankelijk. Het verhaal wordt intern niet bekend gemaakt, als daar geen noodzaak voor is. Hierdoor voelt de medewerker zich veilig genoeg om het verhaal uit de doeken te doen.

Er is geen sprake van conflicterende belangen.

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is verplicht vanuit de  Arbowet.

De vertrouwenspersoon van Verzuimteam:

Zorgt voor de eerste opvang

Gaat na of er hulp of advies nodig is.

Zoekt eerst naar interne informele oplossingen

Verwijst eventueel naar andere extere mogelijkheden.

Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag (sexuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten).

Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenste situaties.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.