Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Vakantiedagen tijdens ziekte

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming hebben van zijn werkgever. Om vakantiedagen tijdens ziekte in mindering te brengen op het verlofsaldo, moet de werknemer hiervan hebben kunnen genieten. 


Uitrusten

Vakantiedagen hebben een recuperatiefunctie. Dat betekent dat de dagen zijn bedoeld om uit te rusten of bij te komen van het werk. Wanneer een werknemer vraagt op vakantie te mogen gaan, maar hij kan door zijn ziekte niet "recupereren" dan kunnen de dagen niet in mindering worden gebracht op het verlofsaldo.

Het enkele feit dat een zieke werknemer vraagt om op vakantie te gaan is onvoldoende om de verlofdagen in mindering te brengen op het saldo. Dit moet worden overeen gekomen. Wanneer dit wordt overeengekomen, heeft de werknemer recht op 100% loon. Let daar op wanneer hij bij ziekte minder salaris ontvangt dan normaal (bijvoorbeeld 70%).


Vervallen verlofdagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen bij niet zieke medewerkers na een half jaar na afloop van het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar houdbaar. Daarbij geldt dat wettelijke vakantiedagen als eerste in mindering worden gebracht op het saldo.

Wanneer zieke werknemers niet in staat zijn geweest om vakantiedagen op te nemen om te recupereren, dan blijven ook wettellijk vakantiedagen vijf jaar houdbaar. De werknemer is dan namelijk niet in de gelegenheid geweest deze op te nemen. Dit geldt dus ook als hij wel op vakantie is geweest, maar daar niet van heeft kunnen genieten.

Zieke medewerkers die wel van hun vakantiedagen hadden kunnen genieten, maar deze niet hebben opgenomen tijdens hun ziekte, raken hun wettelijke vakantiedagen na een halfjaar kwijt.

Vaktantiedagen komen pas in aanmerking om uit te keren bij het beëindigen van het dienstverband. Wanneer een medewerker twee jaar ziek is geweest, blijft het dienstverband in stand. De loondoorbetalingsplicht vervalt. De werkgever kan er voor kiezen het dienstverband te beëindigen. Bij het beëindigen van het dienstverband, betaalt de werkgever de transitievergoeding én hij dient de vakantiedagen waarvan de werknemer niet heeft kunnen genieten uit te betalen.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.