Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Afspraak vergeten

Wanneer een medewerker zich ziek meldt,  kan de werkgever niet zeggen dat hij het daar niet mee eens is. Hij is namelijk geen bedrifjsarts. Hij zal contact moeten opnemen met de arbodienst om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. 

Wat kan een werkgever doen als de werknemer daar niet verschijnt?

Opschorting loondoorbetaling

Wanneer de werknemer niet is verschenen bij de bedrijfsarts, kan de werkgever ook niet constateren of daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid en of er dus recht is op loondoorbetaling.

De werkgever kan dan een nieuwe afspraak inplannen en de werknemer melden dat het loon wordt opgeschort als de werknemer volgende keer weer niet verschijnt.

Het is verstandig dan ook te melden dat de kosten van de bedrijfsarts worden verhaald op de medewerker, wanneer hij opnieuw de afspraak niet nakomt.

Geen arbeid ---- geen loon.

Wie betaalt de rekening

Wanneer een werknemer de eerste afspraak was vergeten, dan is het aantonen van opzet of bewuste roekeloosheid lastig en kunnen de kosten niet zonder meer worden verhaald op de werknemer. Wanneer de medewerker de tweede keer ook niet verschijnt, is dit wel mogelijk, mits dit van tevoren is gemeld. Evenals het in werking stellen van de opschorting van het salaris. 

Wanneer de bedrijfsarts constateert dat er geen sprake was van arbeidsongeschiktheid, hoeft de werkgever het loon niet met terugwerkende kracht uit te betalen. Er was geen recht op loon, omdat de werknemer niet heeft gewerkt en ook niet ziek was.

Staking van loondoorbetaling

Het loon kan worden gestaakt indien de werknemer:

  • zijn genezing belemmert of vertraagt,
  • weigert passende werkzaamheden te verrichten,
  • weigert zonder goede reden mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die hem in staat stellen passende werkzaamheden te verrichten,
  • zonder goede reden niet mee wil werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak,
  • zonder goede reden de WIA-uitkering later indient dan in week 93 van zijn arbeidsongeschiktheid.
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.