Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Arbeidstherapeutisch werken

Hoe lang kan dat?

Een medewerker kan volgens de STECR-richtlijn (voor bedrijfsartsen) maximaal zes weken werken op arbeidstherpeutische basis. Twee weken wordt vaak als voldoende beschouwd. Waarom is werken op arbeidstherapeutische basis zo belangrijk?

Deze periode is bedoeld om te onderzoeken of een werknemer gedurende een bepaalde periode het werk vol kan houden.


Proberen

Het gaat er om dat er geprobeerd wordt het werk te hervatten. De werknemer blijft in deze fase nog steeds arbeidsongeschikt. Wanneer er sprake is van een ziekteverzuimverzekering, wordt het loon gedurende de periode van werken op arbeidstherapeutische basis, nog volledig vergoed.

Wanneer een medewerker een periode nog helemaal niet heeft gewerkt kan het van belang zijn om te onderzoeken of een werknemer andere passende werkzaamheden kan verichten of weer zijn eigen werkzaamheden kan oppakken. Het is dan een kwestie van gewoon uitproberen. Lukt het niet dan is het in ieder geval geprobeerd. De werknemer krijgt een klein zetje. Het wordt niet gezien als "moeten" maar als "proberen".


Zachte aanpak

Arbeidstherapeutische basis is een zachte aanpak om de medewerker te re-integreren.  Het kan goed werken voor medewerkers die zelf weinig vertrouwen hebben in de re-integratie. Wanneer het niet lukt, wordt het niet als falen gezien. Na de door de bedrijfsarts voorgeschreven periode van arbeidstherapeutisch werken wordt geconcludeerd of het is gelukt of niet. 

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.