Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Eén jaar ziek

Ook in het tweede ziektejaar moet de werkgever het loon doorbetalen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de wetgeving wordt aangepast, met name voor kleine bedrijven. Het is echter nog niet zover.

Naast het betalen van het loon, moet de werkgever de werknemer ook re-integreren. Naar verwachting wordt de wetgeving inzake de loondoorbetaling aangepast, maar moet de werkgever de werknemer wel blijven re-integreren. Wanneer dit niet goed wordt gedaan blijft naar verwachting ook de sanctie (derde jaars loondoorbetaling) in stand.

Dat betekent dat het belangrijk is om vanaf de negende maand op de qui vive te zijn. Verzuimteam.nl regelt voor werkgevers de 42e weekmelding bij het UWV. Tussen de 42e en 52e week wordt de medische informatie opgevraagd. Dit is input voor het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst; een vertaling door de bedrijfsarts van de medische informatie in termen van mogelijkheden en beperken. Deze lijst gebruikt de arbeidsdeskundige om een arbeidsdeskundig rapport op te stellen. Deze onderzoekt of er mogelijkheden zijn om te werken bij de eigen werkgever in de eigen functie of in aangepast werk. Daarnaast adviseert hij of een Tweede Spoor re-integratie moet worden ingezet. Dit betekent dat er moet worden uitgekeken naar mogelijkheden buiten het bedrijf.

Kortom, voordat een medewerker één jaar arbeidsongeschikt is, komen de volgende zaken aan de orde:

  1. opvragen medische informatie
  2. opstellen FML door de bedrijfsarts
  3. arbeidsdeskundig onderzoek
  4. 2e spoor re-integratie
Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.