Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Ziek tijdens Corona

Thuiswerken of zelfs bedrjifssluiting vanwege de Corona-maatregelen. Het UWV kan toch niet verwachten dat ik mijn arbeidsongeschikte medewerker in deze tijden kan re-integreren!

Werkgevers hebben in deze tijden voldoende op hun bordje, waardoor de aandacht voor de lopende Poortwachterdossiers wellicht enigszins uit het oog worden verloren. Het UWV verwacht echter wel dat er geen kansen onbenut blijven om de medewerker te re-integreren.

Bedrijfssluiting - thuiswerken

Wanneer er sprake is van bedrijfssluiting, onderzoek dan toch mogelijkheden om thuis werkzaamheden te laten verrichten. Zijn deze niet beschikbaar, kijk dan naar mogelijkheden buiten het bedrijf.

Wanneer deze ook niet voor handen  zijn, schakel dan een arbedisdeskundige in om vast te leggen dat intern tijdelijk of structureel geen mogelijkheden zijn en schakel een loopbaanadviseur in om externe mogelijkheden te onderzoeken. Zo blijft het dossier waterdicht en voorkomt u een derdejaars loondoorbetaling.

Het UWV oordeelt coulant wanneer door Corona niet kan worden gere-integreerd,
maar onderzoekt wel of er geen kansen onbenut zijn gebleven.

Toetsing UWV

Het UWV heeft zeker begrip voor de diverse situaties en hebben coulance beloofd. Er wordt wel verwacht dat er geen kansen onbenut zijn gebleven.

Leg alle inspanningen dan ook vast in het Poortwachterdossier. Kunnen geen goede redenen worden aangedragen, dan legt het UWV toch een loonsanctie op.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.