Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Stopzetten loonbetaling bij ziekte

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Hierbij is een verschil tussen het loon opschorten of staken.

Wanneer de medewerker niet meewerkt dan moet de werkgever deze actie ondernemen. Doet de werkgever dat niet, dan kan het UWV na twee jaar een sanctie opleggen aan de werkgever. Hij moet dan ook het 3e ziektejaar het loon doorbetalen.

De werknemer moet wel eerst worden gewaarschuwd, alvorens deze maatregel wordt toegepast. Hij moet de kans krijgen zijn re-integratieverplichtingen alsnog na te komen.

Wanneer het loon is opgeschort, wordt het alsnog met terugwerkende kracht uitbetaald, zodra de werknemer zijn verplichtingen alsnog nakomt. 

Is de loonbetaling gestaakt, dan wordt de loonbetaling hervat op het moment dat de medewerker de verplichtingen alsnog nakomt, maar niet met terugwerkende kracht. Jurisprudentie wijst uit dat het volledige loon mag worden gestopt, ook wanneer een werknemer deels werkt.

De wet benoemt specifieke gevallen wanneer het loon kan worden gestaakt.  Het loon kan worden gestaakt indien de werknemer:

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.