Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Beter melden of niet

Hersteld of niet

Een werknemer die al lang arbeidsongeschikt is, meldt zich ineens beter. Moet je deze betermelding accepteren?

Een zieke medewerker hoeft niet te wachten op toestemming van de bedrijfsarts om zich beter te melden. Als hij van mening is dat hij het werk volledig kan hervatten en hij werkt weer volledig in zijn eigen werk, dan is hij hersteld.


Bedrijfsarts

Bent u van mening dat de werknemer nog niet volledig hersteld is of bent u bang dat hij weer een terugval krijgt, vraag dan om advies aan de bedrijfsarts. De werkgever bepaalt dan of de werknemer volledig is hersteld. De bedrijfsarts kan een periode van arbeidstherapeutisch werken voorstellen. Over het algemeen kan dit niet langer dan zes weken. 

Wanneer een medewerker zich opnieuw ziek meldt na een periode van volledig herstel (volledig productief in zijn eigen functie) van vier weken of langer, dan start een nieuwe re-integratietermijn van twee jaar. 

Even aankijken

Het is dus soms verstandig om het even aan te kijken of een langdurig zieke medewerker al volledig is hersteld.  Als een medewerker is gere-integreerd in het aantal uren dat hij contractueel zou moeten werken, wil nog niet zeggen dat hij volledig is hersteld. Pas wanneer de medewerker terug is op het oorspronkelijke niveau van voor zijn ziekte en werkt in zijn eigen functie, dan is hij volledig hersteld.

 

 

Veel gestelde vragen

Geen contractverlenging? Dan meld ik me nu ziek!

Wanneer een medewerker zich ziek meldt nadat hij heeft gehoord dat zijn contract niet wordt verlengd, kan je vraagtekens zetten bij deze ziekmelding.
Alleen de bedrijfsarts kan de ziekmelding weerleggen. Echter de termijn is vaak te kort, er worden kosten gemaakt, waarna er na veel gedoe mogelijk een ongemotiveerde medewerker terug komt om zijn laatste weken te doorlopen.

Het is verstandig hierop te anticiperen en bij een aanzegging af te spreken dat de werknemer de nodige werkzaamheden afrondt, vervolgens zijn vakantiedagen opneemt en daarna wordt vrijgesteld van werkzaamheden.

Hoe werkt het met een ziekmelding binnen 4 weken?

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als één ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd.

Waarom is dit belangrijk? De aanvangsdatum van het ziekteverzuim is de 1e dag van de 1e ziekmelding. De periode van herstel worden op de termijn van twee jaar ziekte in mindering gebracht. Diverse periodes van ziekte kunnen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer het in totaal 104 weken is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht.

Een medewerker gaat ziek uit dienst. Wat betekent dit voor mij?

Wanneer een medewerker ziek uit dienst treedt en hij heeft het dienstverband niet zelf opgezegd, dan moet u de medewerker ziek melden bij het UWV. U vraagt dan een ziektewetuitkering voor hem aan. Doet u dat niet dan kan het UWV een boete op leggen. Hierbij moet u diverse stukken aanleveren die bij een normaal Poortwachterdossier zijn opgebouwd.
De ziektewetuitkering wordt op de werkgever verhaald. Grote werkgevers betalen de uitkering volledig zelf terug, middelgrote werkgevers betalen de helft zelf terug plus een percentage branchpremies. Kleine werkgevers verdelen het leed, zij betalen in de vorm van verhoogde gemiddelde branchepremies.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.