Beter melden of niet

Hersteld of niet

Een werknemer die al lang arbeidsongeschikt is, meldt zich ineens beter. Moet je deze betermelding accepteren?

Een zieke medewerker hoeft niet te wachten op toestemming van de bedrijfsarts om zich beter te melden. Als hij van mening is dat hij het werk volledig kan hervatten en hij werkt weer volledig in zijn eigen werk, dan is hij hersteld.


Bedrijfsarts

Bent u van mening dat de werknemer nog niet volledig hersteld is of bent u bang dat hij weer een terugval krijgt, vraag dan om advies aan de bedrijfsarts. De werkgever bepaalt dan of de werknemer volledig is hersteld. De bedrijfsarts kan een periode van arbeidstherapeutisch werken voorstellen. Over het algemeen kan dit niet langer dan zes weken. 

Wanneer een medewerker zich opnieuw ziek meldt na een periode van volledig herstel (volledig productief in zijn eigen functie) van vier weken of langer, dan start een nieuwe re-integratietermijn van twee jaar. 

Even aankijken

Het is dus soms verstandig om het even aan te kijken of een langdurig zieke medewerker al volledig is hersteld.  Als een medewerker is gere-integreerd in het aantal uren dat hij contractueel zou moeten werken, wil nog niet zeggen dat hij volledig is hersteld. Pas wanneer de medewerker terug is op het oorspronkelijke niveau van voor zijn ziekte en werkt in zijn eigen functie, dan is hij volledig hersteld.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.