Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Herstellen op Aruba

Een werknemer meldt zich ziek en geeft aan dat hij naar Aruba vertrekt om te herstellen. De werkgever ging hier niet mee akkoord. De werknemer vertrok toch naar het tropische eiland.

De werkgever voelde een juridische procedure aankomen, waarbij de kantornechter vaak vraagt om een deskundigenoordeel te overleggen. Het UWV gaf aan dat zij geen oordeel konden geven, omdat zij de werknemer niet konden contrtoleren.

Ontslag op staande voet

Dat was precies de reden waarom de werkgever niet akkoord ging met het vertrek en besloot de werknemer op staande voet te ontslaan.

De werknemer ging hier niet mee akkoord en spande een procedure aan om het ontslag terug te draaien. Hij gaf aan dat de bedrijfsarts van oordeel was dat het bezoek aan Aurba bevorderlijk was voor zijn herstel en dat hij bovendien ter plekke een adequate behandeling kon volgen.

De werknemer had echter diverse malen geen gehoor gegeven aan oproepen om zich fysiek te melden. De werkgever heeft de werknemer gewaarschuwd voor een loonstop. Ook daarop verscheen de werknemer niet.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever op deze manier niet kon voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen en handhaafde het ontslag op staande voet.

Een werknemer moet beschikbaar zijn voor de re-integratie anders kan een werkgever niet voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.