Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Het verzuimgesprek

Welke zaken kunnen worden besproken tijdens een verzuimgesprek en wat kan eraan worden gedaan wanneer een medewerker frequent verzuimt?

Een werkgever mag niet informeren naar de klachten of een oordeel vormen over de arbeidsongeschiktheid. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Daarnaast is het goed om de communicatie optimaal te houden. Dat is in het belang van het herstel.

Niet praten over de klachten, maar het gesprek juist richten op wat wel mogelijk is, draagt bij aan de re-integratie. Een kopje koffie drinken kan altijd en contact houden met collega's houdt de drempel laag bij terugkeer naar het werk.
De bedrijfsarts kan worden gevraagd een een oordeel te geven welke werkzaamheden wel of niet mogelijk zijn. Dit hoeft geen discussie te worden tussen werkgever en werknemer. Stel de vraag zo concreet mogelijk.

Frequent verzuimgesprek

Wanneer een medewerker frequent verzuimt is het aan te bevelen daarover in gesprek te gaan.

Met de medewerker worden de feiten besproken. Gemiddeld verzuimen medewerkers in Nederland 1 x per jaar. Daar zit de medewerker kennelijk boven.
Wellicht zijn er ook cijfers bekend van de verzuimfrequentie binnen het eigen bedrijf en het verzuimpercentage. De medewerker wordt hiermee geconfronteerd.

Het gemiddelde frequent verzuimcijfer in Nederland is 1.
Dat betekent dat medewerkers zich gemiddeld één keer per jaar ziek melden.

Afspraken vast leggen

De gevolgen voor het bedrijf en de collega's van het frequente verzuim worden geschetst. Vervolgens kan worden gevraagd wat het bedrijf er aan kan bijdragen om het frequente verzuim te voorkomen.

De werknemer zal met oorzaken komen en samen kan worden nagedacht over oplossingen waarbij het verstandig is dat de werknemer zelf met initatieven komt. 

Het is verstandig de afspraken en het beoogde resultaat vervolgens schriftelijk vast te leggen.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.