Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Hoeveel loon betaalt u bij ziekte?

De loonbetaling is minimaal 70% gedurende de eerste twee jaar. In de meeste CAO's is geregeld dat de werkgever het eerste jaar 100% betaalt en in het tweede jaar 70%.

Sommige werkgevers hanteren een andere regeling en hanteren een loonbetaling van 100% gedurende het eerste halfjaar, 90% in het tweede hafljaar, 80% in het derde hafjaar en in het laatste halfjaar 70%.

Zolang de loonbetaling minimaal 70% is of een hoger percentage als dat in de CAO wordt voorgeschreven, is dat correct.

En in het derde jaar

De kantonrechter heeft onlangs geoordeeld dat het loon in het derde jaar 70% mag zijn, ook wanneer de werkgever de eerste twee jaar het salaris wel volledig heeft doorebtaald.

De werknemer kan dan geen aanspraak maken op een verworven recht dat van rechtswege zou zijn ontstaan.

De werkgever moet gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het loon moet doorbetalen. Let op: in de CAO kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt.

 

Wanneer de werknemer deels werkt

Wanneer een werknemer re-integreert, betaalt u het loon weer volledig voor het deel dat hij arbeidsgeschikt is en ook volledig productief. Voor het deel dat hij nog arbeidsongeschikt is, betaalt u het het percentage waar hij recht op heeft bij arbeidsongeschiktheid over het deel waarvoor hij nog arbeidsongeschikt is.


Loonstaking

Werkt een medewerker niet mee aan zijn re-integratie en wilt u een loonstaking doorvoeren, dan kan de volledige loonbetaling worden gestaakt, ook voor het deel dat hij al is gere-integreerd.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.