Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Temperatuur meten

Het meten van de temperatuur van medewerkers door werkgever aan de poort lijkt een goed idee om verdere besmetting te voorkomen. Is dat ook zo?

Wanneer een medeweker zich ziek meldt, kan een werkgever niet bepalen dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dat oordeel is voorbehouden aan de bedrijfsarts of zijn taakgedelegeerd.

Bescherming Privacy

Een werkgever die de temperatuur meet, verricht een medische handeling. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. De werkgever mag deze handeling niet zelf verrichten.

Daarnaast is het vanuit de privacy wetgeving niet toegestaan medische gegevens van medewerkers te verwerken. Hiervan is sprake wanneer medewerkers de toegang tot het bedrijf wordt ontzegd, wanneer zij koorts hebben.

Wanneer de medewerker instemt met de temperatuurmeting, dan is het nog steeds niet toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hier tegen optreden en een boete opleggen.

Een oplossing kan worden gevonden door de medewerker zelf te vragen zijn temperatuur te meten.
Vanuit de bescherming van zijn privacy hoeft hij dan nog steeds niet te melden of hij verhoging heeft of niet.
De werkgever moet vertrouwen op de goede bedoelingen van de werknemer.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.