Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Triage

Triage is een nieuw product. Met een triage wordt direct actie ondernomen in de belangrijke eerste weken van het verzuim. Het is een eerste consult bij de verzuimconsulent. Er wordt niet afgewacht tot de 6e week waarin de bedrijfsarts de Probleemanalyse & Advies opstelt. Er wordt dus geen tijd onbenut gelaten. Het kan worden gezien als een snel intakegesprek, waardoor de juiste professional wordt ingezet als dat nodig is.

De verzuimconsulent kan samen met de medewerker ook tot de conclusie komen dat er geen medische oorzaak ten grondslag ligt aan het verzuim, maar dat er barrières op het werk moeten worden weggenomen. Zij kan dan eventueel adviseren de medewerker coulancehalve enkele weken in het verzuim te laten zitten, waarmee tijd en gelegenheid wordt geboden deze barrières weg te nemen. Dit kan in samenspraak met de loopbaanadviseur. Hiermee wordt voorkomen dat daadwerkelijk een probleem ontstaat die wel een medische oorzaak heeft en langdurige uitval op de loer ligt. 

De verzuimconsulent coacht de medewerker aan de slag te gaan, wanneer dit mogelijk is en beoordeelt of er vervolgadviezen noodzakelijk zijn. Zij neemt barrières weg, waardoor uw medewerker weer sneller aan het werk is. Bovendien wordt vervolgverzuim vaak voorkomen.

Direct na de ziekmelding in ons systeem, ontvangt u een offerte voor triage.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.