Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Werken bij ander bedrijf

Een medewerker die door ziekte niet kan werken bij de eigen werkgever, zoekt naar werk bij een andere werkgever. Werkzaamheden die hij of zij wel aan kan. Dit wordt re-integratie in het 2e spoor genoemd. 

Moet de 1e werkgever het loon volledig door blijven betalen? Wat als de medewerker dit vervangende werk verzwijgt en daaruit wel inkomsten genereert?

Geen baan, geen uitkering

Wanneer werk wordt gevonden bij een andere werkgever, zal de werknemer zijn oude baan niet zomaar opzeggen. De nieuwe werkgever zal een proeftijd hanteren of er wordt gestart met vrijwilligerswerk om te proberen of de werknemer het werk aan kan. Wanneer het niet lukt en de zieke werknemer zijn baan heeft opgezegd, verliest hij al zijn rechten op loondoorbetaling bij ziekte en de mogelijkheid bestaat dat hij ook geen recht heeft op een uitkering.

Leg afspraken goed vast tussen de werkgever, het bedrijf waar de werknemer re-integreert in het 2e spoor en de medewerker zelf. 
Verzuimteam helpt haar klanten graag. Informeer naar onze plaatsingsovereenkomst.

Oplossing

Wanneer de werknemer inkomsten genereert uit het werken bij een andere werkgever, dan kan de werkgever deze inkomsten op basis van artikel 7:629 lid 5 BW in mindering brengen op het salaris, mits dit dienstverband nog niet bestond voorafgaand aan zijn ziekte.

Afspraken tussen de nieuwe werkgever, de oude werkgever en de zieke medewerker kunnen worden vastgelegd in een detacherings- of plaatsingsovereenkomst. Daarin kan onder andere worden afgesproken dat het nieuwe bedrijf een vergoeding betaald aan de oude werkgever.
Verzuimteam.nl helpt haar klanten graag bij het opstellen van zo'n overeenkomst.

 

Stiekem

Wanneer een zieke werknemer tijdens zijn ziekte zonder het aan zijn werkgever te melden inkomsten genereert bij een andere werkgever, dan riskeert de medewerker ontslag op staande voet, het verdiende salaris wordt in mindering gebracht op de inkomsten bij de andere werkgever en hij kan aansprakelijk worden gesteld voor de re-integratiekosten van de werkgever. 

De regel is dat hij deze inkomsten niet zou hebben gehad als hij niet ziek zou zijn geweest.

 

 

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.