Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Ziekmelding

Kan een werkgever een ziekmelding weigeren en eisen dat een de medewerker toch op het werk verschijnt?

De werknemer hoeft geen gedetailleerde informatie te verschaffen over de aard en oorzaak van zijn ziekte. De werkgever hoeft echter geen genoegen te nemen met een eenvoudige ziekmelding. De werknemer kan bijvoorbeeld worden gevraagd welke stappen hij onderneemt om weer arbeidsgeschikt te raken. 

Weigeren, accepteren, aanhouden

De werkgever kan de ziekmelding niet zonder meer weerleggen. Hiervoor moet hij een bedrijfsarts inschakelen. Een ziekmelding kan wel worden aangehouden. Wanneer de bedrijfsarts oordeelt dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan heeft de werknemer geen recht op loondoorbetaling. Het is goed om de bedrijfsarts te informeren, wat de reden is dat wordt getwijfeld aan de ziekmelding, voordat hij in gesprek gaat met de werknemer.

De bedrijfsarts mag bij de terugkoppeling geen medische informatie aan de werkgever doorgeven. 

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.