Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Ziek of werkweigering

Wanneer een werkgever een ziekmelding niet vertrouwt, kan hij de ziekmelding dan weigeren en oordelen dat de medewerker helemaal niet ziek is en gewoon aan het werk moet gaan?

Soms escaleert de situatie volledig en wordt gedreigd met ontslag op staande voet wegens werkweigering en wordt het salaris ook helemaal niet meer uitbetaald. Is dit verstandig? 

1 - 0 achter

Bij een ziekmelding staat de werkgever 1 - 0 achter. Het is verstandig de communicatie juist goed te houden en niet te dreigen met werkweigering, ontslag op staande voet en het loon in te houden. Er zijn twee personen die de ziekmelding kunnen keren. Dat is de medewerker zelf en de bedrijfsarts. Wanneer de werkgever zelf oordeelt dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, gaat hij op de stoel van de bedrijfsarts zitten en dat keert zich tegen hem.

Dit leidt niet tot een oplossing. De zaak escaleert volledig. Vaak schakelt de medewerker een advocaat in. Wanneer hij geen inkomen heeft, worden zijn juridische kosten vergoed. De werkgever is genoodzaakt ook een advocaat in te schakelen en komt voor hoge kosten te staan. Er ontstaat een juridisch gevecht , waarbij partijen verder uit elkaar worden gedreven. Het probleem wordt steeds groter.

Wanneer een werkgever twijfelt aan een ziekmelding kan hij deze aanhouden.

Ziekmelding aanhouden

Als wordt getwijfeld aan de ziekmelding, kan de ziekmelding worden aangehouden. Wanneer de werkgever er door goede communicatie op basis van wederzijds begrip er zelf niet uit komt met de medewerker, kan het beste een afspraak worden gemaakt met de bedrijfsarts. Deze oordeelt of de medewerker wel of niet kan werken. Het is verstandig de bedrijfsarts te informeren dat wordt getwijfeld aan de arbeidsongeschiktheid en waarom.

Verzuimteam.nl luister altijd naar het verhaal van de werkgever én de werknemer. Wij vragen proactief om input van de zijde van de werkgever of om een onderzoeksvraag te stellen. Wij lossen het op!

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.