Gezondheidspeiling

Tijdens een gezondheidspeiling wordt onderzocht hoe een medewerker zich voelt, hoe het is gesteld met zijn gezondheid, hoe hij zich gedraagt ten opzichte van zijn gezondheid, welk effect dat heeft en in hoeverre hij de kracht heeft om zaken op gezondheidsgebied aan te pakken.

Gezond tot en met pensioen!

Vaak gaat het om creëren van bewustwording over de inzetbaarheid voor de langere termijn. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer. Het is belangrijk dat hij of zij gezond kan werken tot zijn pensioen en daarvan vitaal kan genieten. 

Een persoonlijke gezondheidspeiling wordt vaak ingezet in combinatie met
een persoonlijk inzetbaarheidsonderzoek.

Plan van aanpak
 

Aan het eind van het gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld om te werken aan de gezondheid en wordt geadviseerd hoe dit kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan een medewerker worden begeleid bij de uitvoering van het plan van aanpak

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.