Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Gezondheidspeiling

Tijdens een gezondheidspeiling wordt onderzocht hoe een medewerker zich voelt, hoe het is gesteld met zijn gezondheid, hoe hij zich gedraagt ten opzichte van zijn gezondheid, welk effect dat heeft en in hoeverre hij de kracht heeft om zaken op gezondheidsgebied aan te pakken.

Een gezondheidspeiling is een persoonlijk gesprek van 1½ uur. Er wordt een leidraad gevolgd die door TNO en het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid is ontwikkeld.

Gezond tot en met pensioen!

Vaak gaat het om creëren van bewustwording over de inzetbaarheid voor de langere termijn. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever als de werknemer.

Het is belangrijk dat een medewerker gezond kan werken tot zijn pensioen en ook daarvan vitaal kan genieten. 

Een gezondheidspeiling wordt vaak ingezet in combinatie met een inzetbaarheidsonderzoek.

Plan van aanpak
 

Aan het eind van het gesprek wordt een persoonlijk Plan van Aanpak opgesteld, waarmee de adviseur duurzame inzetbaarheid mensen in beweging krijgt.

De bedoeling is dat medewerkers zelf verantwoordelijk nemen en aan de slag gaan met hun duurzame inzetbaarheid. Hiermee wordt de kans dat ze gezond kunnen werken en op termijn vitaal kunnen genieten van het pensioen vergroot.

Dit werkt preventief; verzuim wordt voorkomen of beperkt.

Een medewerker kan bovendien worden begeleid bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.