Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Vacature bedrijfsarts

 

Verzuimteam

Verzuimteam is een jonge, frisse arbodienst met het hoofdkantoor in Alkmaar. Wij onderscheiden ons door het hanteren van korte lijnen, maatwerk advies en volledige ontzorging als de klant dat wil. Verzuimteam is een kleine arbodienst, een familiebedrijf. Wij willen de cultuur van de kleinschaligheid graag handhaven en een band voelen met de mensen die voor ons werken. Zo organiseren we eens per jaar een bedrijfsuitje, waarbij iedereen vrij is deel te nemen. Iedereen die betrokken is bij Verzuimteam kent elkaar bij naam. Dat willen wij graag zo houden.


Verzuimteam werkt voor zeer uiteenlopende bedrijven. Grote klanten weten ons te vinden, zoals een verzekeringsmaatschappij, een maaltijdbezorgdienst, een tuinbedrijf, een pakketbezorgdienst en een beleggingsbank behoren tot onze grotere klanten. Maar ook de fietsenmaker met 10 jongens of de schoonheidsspecialiste met 3 dames worden met open armen ontvangen. Deze bedrijven worden begeleid door het woud van wet en regelgeving. Zij willen vaak worden ontzorgd. Door een gedegen signalering vanuit ons eigen gebruiksvriendelijke verzuimsysteem wordt het Poortwachterdossier gemonitord door de casemanager. Naast het ISO 9001 inzake kwaliteit, beschikken wij ook over het ISO Informatiebeveiligingscertificaat ISO 27001. De privacy en de bescherming van gegevens is geborgd.

 

Ontzorging

Naast onze klanten ontzorgen de casemanagers ook de bedrijfsartsen. De agenda wordt vriendelijk gepland, er wordt altijd geïnformeerd naar een onderzoeksvraag bij de werkgever, een ruimte wordt gereserveerd, terugkoppelingen van PA’s of spreekuurverslagen worden verzorgd door de casemanagers, nadere vragen worden opgevangen door het casemanagement. Kortom, geen gedoe voor de bedrijfsarts. Ook het tijdig opvragen van medische informatie voor de FML en Actueel Oordeel wordt administratief ondersteund door de casemanager. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het medisch dossier en moet doen waar hij of zij goed in is. De casemanager is verantwoordelijk voor het Poortwachterdossier.

 

Taakdelegatie

Verzuimteam werkt met verzuimconsulenten. Zij werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Zij zijn niet medisch geschoold, het zijn HRM-ers die geen medisch adviezen geven, maar coachend optreden. Vanuit haar eigen professie kan zij de situatie beoordelen vanuit een andere invalshoek dan de bedrijfsarts, waardoor ze elkaar aanvullen. De verzuimconsulent maakt arbeid gerelateerde barrières bespreekbaar, waardoor de drempel voor terugkeer naar werk wordt verlaagd. De bedrijfsarts bepaalt wanneer een arbeidsongeschikte medewerker doorverwezen wordt naar de verzuimconsulent voor een vervolgconsult. Hiervoor is een protocol opgesteld conform het Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie van de NVAB. 


Er is voor onze bedrijfsartsen ook de mogelijkheid te werken als superviserend bedrijfsarts, waarbij een extra en correcte beloning hoort.

 

Wie zoeken wij?

Wij zijn dringend op zoek naar bedrijfsartsen in de volgende werkgebieden:
Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Noord-Brabant (vestigingsplaats nader te bepalen).

In dienstverband of als ZZP-er vanaf één dag per week.

Mail naar onze office manager, Inge Dekker, i.dekker@verzuimteam.nl of bel haar 072-7630732 


 

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.