Inzetbaarheidsonderzoek

Individueel en persoonlijk

Bij een inzetbaarheidsonderzoek wordt gesproken over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en persoonlijke behoeftes. Het gaat om het uitwisselen van ideeën en mogelijkheden.

De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid voor de lange termijn ligt zowel bij de werkgever als de werknemer. Het is belangrijk dat hij of zij gezond kan werken tot zijn pensioen en daarvan vitaal kan genieten.

Een inzetbaarheidsgesprek is gericht op werken, plezier in het werk, benodigde kennis, werk-/privé balans en op werk op de korte en lange termijn. De focus ligt op mogelijkheden en niet op beperkingen of medische barrières. Vaak gaat het om creëren van bewustwording over de inzetbaarheid voor de korte en langere termijn. Zo kan worden onderzocht wat de oorzaak van het verzuim is, waarbij niet alleen gezondheidsaspecten aan de orde komen, maar dieper wordt ingegaan op andere factoren.

Bij langdurig verzuim kan een inzetbaarheidsgesprek een eerste aanzet zijn naar een outplacement of tweede spoor, waarbij naast mogelijkheden binnen het bedrijf ook wordt gekeken naar mogelijkheden buiten het bedrijf.

Duurzame inzetbaarheid

Na het gesprek wordt een rapport opgesteld met een conclusie, waarin een persoonlijk advies wordt gegeven over de duurzame inzetbaarheid.

Een inzetbaarheidsgesprek wordt gevoerd met de adviseur duurzame inzetbaarheid. Dit is afhankelijk van de insteek van het gesprek.

Mogelijkheden 

Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde komen zijn: 

  1. Plezier in het werk.
  2. Kennis en vaardigheden
  3. Gezondheid
  4. Werk-privé balans
  5. Werk op de korte en lange termijn