Ziekmelding binnen 4 weken

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als één ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd. Waarom is dit belangrijk?

De aanvangsdatum van het ziekteverzuim is de 1e dag van de 1e ziekmelding. De periode van herstel worden op de termijn van twee jaar ziekte in mindering gebracht. Diverse periodes van ziekte kunnen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer het in totaal 104 weken is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht.


Arbeidstherapeutisch werken

Wanneer wordt getwijfeld aan een duurzaam herstel en uitval op termijn, dan kan de periode worden overbrugd door de werknemer te laten werken op arbeidstherapeutische basis. Dat kan voor een periode van maximaal zes weken. De ziekmelding loopt door gedurende de termijn van arbeidstherapeutisch werken.

Naast de de termijnen van herstel tussen de ziekmeldingen, wordt ook een onderbreking door zwangerschaps- /bevallingsverlof in mindering gebracht op de termijn van 104 weken. Gedurende deze termijn kan aanspraak worden gemaakt op een Ziektewetuitkering. Het loon van de zieke medewerker wordt voor 100% vergoed door het UWV.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.