Bedrijfsarts

Arbo arts

De bedrijfsarts bepaalt

De bedrijfsarts bepaalt of een medewerker wel, niet of gedeeltelijk kan werken, eventueel in aangepaste werkzaamheden. Sommige werknemers zijn ziek, maar kunnen nog wel hun werk doen. En zolang ze dat kunnen, zijn ze niet arbeidsongeschikt en is een ziemelding dus niet aan de orde.

Huisarts / bedrijfsarts

Wanneer een huisarts een medewerker adviseert niet te gaan werken, hoeft een werkgever zich daar niet bij neer te leggen. De huisarts mag eigenlijk geen adviezen geven die samenhangen met het werk van de patiënten. Daarvoor is hij niet opgeleid. Ziekte, werk en belastbaarheid vormen het terrein van de bedrifjsarts. Hij kan vaststellen wat er met de werknemer aan de hand is - deze gegevens blijven privé - en wat de werknemer nog wel kan doen - deze informatie geeft hij door aan de werkgever. Vervolgens moet deze samen met de werknemer bekijken hoe daaraan passende werkzaamheden kunnen worden gekoppeld. De huisarts is hierin geen partij.

Huisarts en bedrijfsarts mogen wel medische gegevens over de werknemer uitwisselen, maar alleen als de werknemer daar eerst uitrdukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Het beste is om de bedrijfsarts in te schakelen en hem om een oordeel te vragen over de belastbaarheid van de medewerker. Dit advies is leidend bij de eventuele werkhervatting van de medewerker.