Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Tijbout letselschade specialisten

Als iemand betrokken raakt bij een ongeval en gewond raakt dan spreken we van letselschade. Die schade kan gering maar ook zeer groot zijn. Inkomstenderving, zorgkosten, hulp thuis, smartengeld, enzovoort. Dan komt de vraag aan de orde of iemand (een verzekeringsmaatschappij) voor die schade kan worden aangesproken.

Letselschadevergoeding

Kan ik mijn schade vergoed krijgen? Of het nu gaat om een verkeersongeval, een ongeval tijdens het werk, een medische fout of anderszins, het is altijd van belang om het verhalen van letselschade door een deskundige te laten beoordelen. De mogelijkheid om schade te verhalen is meestal gebaseerd op aansprakelijkheid (de schuldvraag), maar er zijn ook andere wegen, specifieke verzekeringen, om schade te verhalen. Wij kennen de weg en adviseren u graag.

Complexe materie

Naast de schuldvraag moeten we ons ook buigen over de omvang van de schade. Dat kan wel wat tijd vergen, niet omdat er traag wordt gewerkt maar omdat het van belang is dat alle gegevens worden verzameld die nodig zijn om de schade te kunnen beoordelen. Zeker als het gaat om arbeidsongeschiktheid waarbij een nadeel in het inkomen optreedt en toekomstschade. Niet zelden een complexe materie die flink wat stof tot discussie kan opleveren.

Uw letselschade … onze expertise, al meer dan 25 jaar

Advies letselschade

De letselschadespecialisten van Tijbout maken in vrijwel alle gevallen een afspraak voor een persoonlijk onderhoud. Dat kan uiteraard bij u thuis, of op het werk, maar natuurlijk ook op een van onze kantoren in Zaandam en Almere. U wordt dan keurig geïnformeerd over het verdere traject, er wordt een rapport opgemaakt met uiteraard een overzicht van de diverse schadeposten en afspraken over de volgende stappen. Ook al staat de schade bij zo’n eerste gesprek niet volledig vast, dan kan er toch betaling van een voorschot worden bedongen.

Letselschaderegelingen

Er bestaat een hardnekkig misverstand dat bij het afwikkelen van letselschade de hulp van een advocaat nodig is. 99% van de letselzaken wordt in ons land zonder tussenkomst van de rechter afgewikkeld. Letselschaderegeling is eerder een financieel/economisch dan een juridisch probleem. Kennis gecombineerd met jarenlange ervaring vindt u terug bij al onze letselschadespecialisten.

Cover afbeelding

Register Letselschade

De kwaliteit van ons kantoor wordt onderstreept door het Register Letselschade, ooit geïnitieerd door Slachtofferhulp Nederland en de Consumentenbond, en het lidmaatschap van de NLE, een branchevereniging van letselschadebureaus. Al onze letselschade specialisten zijn ingeschreven in het register Letsel van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRÉ). Het Register Letselschade, de NLE en het NIVRÉ stellen hoge eisen aan toelating en onderwerpen ons aan een jaarlijkse audit.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.