Tijbout Letselschade Specialisten

Verhalen letselschade voor werknemers

tijbout logo

Als iemand betrokken raakt bij een ongeval en gewond raakt dan spreken we van letselschade. Die schade kan gering maar ook zeer groot zijn. Inkomstenderving, zorgkosten, hulp thuis, smartengeld, enzovoort. Dan komt de vraag aan de orde of iemand (een verzekeringsmaatschappij) voor die schade kan worden aangesproken.

Letselschadevergoeding

Kan ik mijn schade vergoed krijgen? Of het nu gaat om een verkeersongeval, een ongeval tijdens het werk, een medische fout of anderszins, het is altijd van belang om het verhalen van letselschade door een deskundige te laten beoordelen. De mogelijkheid om schade te verhalen is meestal gebaseerd op aansprakelijkheid (de schuldvraag), maar er zijn ook andere wegen, specifieke verzekeringen, om schade te verhalen. Wij kennen de weg en adviseren u graag.

Complexe materie
Naast de schuldvraag moeten we ons ook buigen over de omvang van de schade. Dat kan wel wat tijd vergen, niet omdat er traag wordt gewerkt maar omdat het van belang is dat alle gegevens worden verzameld die nodig zijn om de schade te kunnen beoordelen. Zeker als het gaat om arbeidsongeschiktheid waarbij een nadeel in het inkomen optreedt en toekomstschade. Niet zelden een complexe materie die flink wat stof tot discussie kan opleveren.